Suma Alcohol Spray D4.12 750ml DIVERSEY

22,24  Netto - ( 24,02  brutto )

In stock

Gotowy do użycia preparat na bazie etanolu do dezynfekcji wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie alkoholi, w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Gotowy do użycia preparat na bazie etanolu do dezynfekcji wszelkiego rodzaju wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie alkoholi, w tym powierzchni kontaktujących się z żywnością.

  • bezpieczny dla większości powierzchni odpornych na działanie alkoholu
  • posiada właściwości bakterio-,  prątko-, drożdżako-, grzybo- i wirusobójcze
  • idealny do dezynfekcji małych i trudnodostepnych powierzchnioraz sprzętów
  • bezzapachowy, dzięki czemu jest odpowiedni do stosowania w obszarach mających, jak i nie mających kontaktu z żywnością
  • wykazuje pełne spektrum biobójcze – skuteczny wobec wirusa Polio, Adeno oraz Noro
  • krótki czas działania – już  w 15 sekund
  • szybko odparowuje
  • nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach.

Cechy
Suma Alcohol Spray D4.12 jest szybko działającym dezynfektanem do użytku na
powierzchniach mających jak i niemających kontakt z żywnością. Szybko odparowuje, i nie
pozostawia żadnych pozostałości. Produkt jest polecany do dezynfekcji powierzchni, sprzętów
takich jak deski do krojenia, blaty, stoły, naczynia
i inne małe wyposażenie kuchenne.
Suma Alcohol Spray D4.12 jest oparty na etanolu a jego formuła zapewnia optymalny efekt.
Produkt posiada szerokie spektrem biobójcze i jest skuteczny przeciwko większości
wegetatywnych form mikroorganizmów.

• gotowy do użycia
• szerokie spektrum aktywności
• nie pieniący
• odpowiedni do obszarów wrażliwych na wilgoć
• łatwo odparowuje i nie pozostawia śladów.

Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia.
Przed dezynfekcją powierzchnie umyć z użyciem detergentu i spłukać wodą. Spryskać
dezynfekowaną powierzchnię tak, aby cała była zwilżona i pozostawić do wyschnięcia,
przynajmniej na:
– 5 minut dla działania bakteriobójczego, wirusobójczego, prątkobójczego i bójczego
dla grzybów drożdżopodobnych,
– 15 minut dla działania grzybobójczego.
Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania.
Zaleca się unikać opryskiwania powierzchni w pobliżu niezabezpieczonych urządzeń
elektrycznych. Unikać tworzenia aerozolu. Nie rozpylać na gorące powierzchnie i unikać
opryskiwania w pobliżu źródeł zapłonu (otwartego ognia, itp).

Właściwości
Wygląd
Gęśtość względna 20°C
pH (koncentrat 20°C)
Punkt zapłonu
przejrzysty, bezbrawny płyn
0,85
7,0
12
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.
Nie należy ich traktować jako specykacji produktu.

Postępowanie z odpadami
Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certykowanego
odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone
opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.
Warunki przechowywania
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Przechowywać
w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przedsięwziąć środki ostrożności
zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
Suma® Alcohol Spray D4.12
Produkt do dezynfekcji powierzchni,
nie wymaga spłukiwania
Kompatybilność produktu
Suma Alcohol Spray D4.12 jest bezpieczny dla większości powierzchni typowych dla środowiska kuchennego.
Jednakże powinno unikać sięstosowania go na powierzchniach poliwęglanowych i innych plastikach (jak np. pleksiglas or akryle),
które są podatne na pękanie. W razie wątpliwości zaleca się wykoannie testu na poszczególnych materiałach przed
długotrwałych stosowaniem.
Dane mikrobiologiczne
Produkt spełnia wymagania testów EN EN1270 oraz EN1650 w czasie kontaktu 15 sekund w warunkach czystych.
Produkt posiada właściwości wirusobójcze (Polio-, Adeno- oraz Murine Norowirus) zgodnie z normą EN14476.
Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt przez skórę: Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady
lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia
zgłosić się do lekarza.
Połknięcie: Natychmiast wypić 1 szklankę wody. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z produktem Suma Alcohol Spray D4.12, zasad
udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Informacje dodatkowe

Waga 0,75 kg
Submit your review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przejrzeć

Nie ma jeszcze recenzji.

Otoprosto.pl

Wszystkie kategorie